Een ‘parkeergraaf?’, hoor ik u denken...

Tijdens mijn presentatie als inspreker voor de Commissie Ruimte heb ik op 19 mei al een tipje van de sluier opgelicht. Nu is het tijd om mijn visie duidelijker naar voren te brengen. Deze website laat u zien wat een parkeergraaf is en doet.


Eigenheid

De parkeergraaf houdt de eigenheid van zowel de Raadhuislaan als het Winkelcentrum in stand.

Dynamiek

De parkeergraaf leidt de dynamiek in het Osse centrum in goede banen.

Combineren

De parkeergraaf combineert sfeer en functionaliteit.

Regiofunctie

De parkeergraaf maakt een groot centrum voor de hele regio mogelijk.


Een gebied om te wonen, te recreëren, te parkeren en... waar de markt een ideale plek zou vinden.

Hoofdzaken

Dit zijn de hoofdzaken van mijn pleidooi voor een groot centrum:

Geen versnippering van krachten en geld. Maak een pas op de plaats. Neem de tijd voor een natuurlijk proces.

De regio zal beter reageren op een groot centrum Maasland dan op een opgefokt winkelcentrum dat niet veel anders is dan winkelcentrum Veghel of Uden.

Laat de middenstand ook zelf problemen oplossen en consequenties trekken uit het feit dat krimp – hoe jammerlijk ook – een natuurlijk proces is. De middenstand helpen heeft weinig zin als zo weinig verwacht wordt van eigen krachten.

Ga het Winkelcentrum meer beschouwen als een ‘koopdorp’. Geef de koper het vertrouwen: ‘Als ik naar het Winkelcentrum in Oss ga, dan slaag ik in mijn koop!’ En... komt de gezelligheid vanzelf. Niet hopen op een ‘roaring wonder’!

Bouw één website die meer de vraag van de consument dient. Geen verzameling van afzonderlijke websites. Zorg dat bij webkoop het afhaaladres, het bezorgadres en de installatie in uw handen zijn. Daar wil de klant echt iets voor betalen.

Bouw goed contact op met onroerend-goed-mensen, met onder meer lagere huurprijzen.

Laat het gemeentebestuur en het gemeentelijk apparaat samen met partijen kijken naar verstandige wijzigingen van het bestemmingsplan. En naar verstandig zicht op gedoogconstructies overal in de gemeente.

Pas dan kan een compact en levendig centrum ontstaan, met meer wonen langs de toeleidende routes. Denk aan de bouwwijze van de villa – het oerhuis – waar bijna alle functies in kunnen worden ondergebracht (met parkeren op eigen terrein).

Een duidelijke aanpak voor het Centrum van Oss (Raadhuislaan en Winkelcentrum)

Dromen zijn mooi, maar de verwezenlijking kan veel pijn veroorzaken, die we alleen gezamenlijk kunnen dragen:


  • Kenniscentrum in de Raadhuislaan versterken
  • Aankoop Belastingkantoor ten behoeve van kenniscentrum, bedrijvigheid en parkeergraaf
  • Leestafel-bieb tussen de winkels in het centrum
  • Parkeergraaf als verbinding tussen Raadhuislaan en Winkelcentrum
  • Eén gebied met wonen, openbaar recreëren, parkeren en zelfs de Osse markt
  • Zónder dat al deze activiteiten elkaar hinderen

Blijf op de hoogte

Stuur een email naar jacq.sr@paspart.nl als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen omtrent dit project